Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

NAUCZYCIELE

Treść

Rok szkolny 2023/2024

mgr Marta Przepióra - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Anna Augustyn-Janus - fizyka, wychowawca kl. VI

mgr Marek Bąk - muzyka

mgr Magdalena Brzeżańska - matematyka, informatyka, wychowawca kl. V

mgr Beata Burkot - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, wychowawca kl. III

mgr Urszula Dudek - chemia

mgr Ryszard Gębarowski - EDB (edukacja dla bezpieczeństwa)

mgr Paulina Hołda - historia, WOS, palstyka, wychowawca klasy VII, zajęcia świetlicowe

mgr Urszula Machowska - język niemiecki, WDŻ, zajęcia rewalidacjyjne, pedagog specjalny, wychowawca kl. IV

mgr Marzena Reczkowska - język polski, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. I

mgr Katarzyna Ryndak - geografia, biologia, biblioteka, wychowawca kl. VIII, zajęcia świetlicowe

mgr Bożena Skrobot - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawca kI. II

mgr Agnieszka Stachoń - język polski

mgr Barbara Szymamńska-Pietrzyk - pedagog

mgr Krystyna Traciłowska - język angielski, wychowawca kl. VII

mgr Aleksandra Wojnarowicz - język angielski

mgr Elżbieta Wójtowicz - wychowanie fizyczne, technika, przyroda, zajęcia świetlicowe

mgr Paulina Pajor - doradca zawodowy 

s. mgr Barbara Janusz - religia

ks. mgr Piotr Witecki - religia

ks. mgr Piotr Burdacki - religia

 

74575