Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

WSPARCIE ZEWNĘTRZE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Treść

INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE, KTÓRE UDZIELAJĄ PROFESJONALNEGO WSPARCIA

 

Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna w Tarnowie filia w Tuchowie

ul. Wróblewskiego 1
33- 170 Tuchów 
14 652 64 94 
www.pppptarnow.pl

Celem głównym jest:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • wzmacnianie u uczniów postaw i zachowań prospołecznych,
 • wychowanie do wartości,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz z doradztwa zawodowego,
 • działania w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

ul. Urszulańska 19
33-100 Tarnów

(014) 621 56 83

Do najważniejszych zadań Centrum należą następujące zagadnienia:

 • pomoc rodzinom zastępczym oraz umieszczanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • pomoc usamodzielniającym się wychowankom,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa metodycznego,
 • prowadzenie i umieszczanie skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
 • prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 • pomoc repatriantom i cudzoziemcom,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym.

Wspomaganie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • działalność kulturowa, sportowa i turystyczna,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

800 100 100  telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje)

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 r.ż. otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie. W telefonie zaufania pracują psycholodzy i pedagodzy – konsultanci.

800 70 2222 – linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Bezpłatny numer Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu? Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać?

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Czekają na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiasz ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie, ani rodzice, ani szkoła, ani znajomi. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie.

Możesz do nas napisać na czacie. Nie musisz się przedstawiać ani pisać skąd jesteś. Chcemy Ci pomóc!

74613