Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

PLAN LEKCJI

Treść

Plan lekcji ważny od 11.10.2021r.

 

  kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII
PONIEDZIAŁEK
1 ew religia ew przyroda mat. j. polski geogr. fizyka
2 ew ew ew religia j. polski geogr. fizyka wf
3 religia ew ew mat j. polski wf wf geogr.
4 ew ew ew j. polski technika religia j. polski mat.
5 ew wf wf j. polski religia mat. j. polski WOS
6       wf wf ZDW mat religia j. polski
7       SKS SKS SKS   j. polski
8               religia
WTOREK
0               ZR j.pol
1 religia j. ang. ew muzyka muzyka mat. historia j. polski
2 j. ang. religia ew j.ang. j.ang. muzyka muzyka EDB
3 ew ew j. ang. mat. inf. historia chemia j. ang.
4 ew ew religia religia historia wf wf chemia
5       z. z wych. religia j. ang. j. ang. inf.
6       WDŻ/...   religia j. ang. ZR mat.
7             mat.  
8             WDŻ/...  
ŚRODA
1 ew ew ew wf wf mat. mat. WOS
2 ew ew ew plastyka plastyka wf wf mat.
3 ew wf wf technika mat plastyka plastyka j. ang.
4 ew ew ew j. polski biologia j. ang. mat. historia
5 j. ang. ew ZR historia geogr. j. polski fizyka wf
6       mat. mat. ZW j. pol biologia fizyka
7       SKS SKS SKS j. ang. biologia
8             j. polski  
CZWARTEK
1 ew e. inf. j. ang. j. pol. j. pol. mat. ZR j.ang historia
2 ew j. ang. ew przyroda z. z wych. inf. mat. j. ang.
3 ew ew ew wf wf j. ang. inf. mat.
4 ew ew religia inf. j. ang. z. z wych. j. ang. wf
5 ZR ZR ew j. ang. mat. technika chemia j. niem.
6       ZW j.ang ZW mat j. polski geogr. chemia
7             biologia z z wych.
8             ZW geogr. ZW chem
PIĄTEK
0             j. polski  
1 ew ew ew j. polski j. polski biologia j. polski mat.
2 ew ew ew mat. historia j. polski z z wych. j. polski
3 ew ew ew wf wf j. polski j. niem. j. polski
4 ew wf wf j. ang. j. polski historia historia j. niem.
5         j. ang. wf wf religia
6         WDŻ/... WDŻ/... religia wf
7               WDŻ/...

 

20046