Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

Projekt "NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI"

TreśćWYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

"NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI"

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe na poszczególne formy wsparcia realizowane w ramach projektu. 

Listy rankingowe - 5.09. 2022

Listy rankingowe - 29.08.2022


REKRUTACJA DO PROJEKTU

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYZEWSKI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Regulamin rekrutacji   

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 2_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3_Oświadzcenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika

Załącznik nr 4_Oświadczenia/opinie dyrektora szkoły/wychowawcy (wypełnia dyrektor lub wychowawca)

Załącznik nr 5_ Umowa uczestnictwa w projekcie uczeń

Załącznik nr 6_Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik nr 7_Oświadczenie uczestnik projektu nauczyciel

Załącznik nr 8_Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika nauczyciel

Załącznik nr 9_ Umowa uczestnictwa w projekcie nauczyciel


ZAKTUALIZOWANE LISTY REKRUTACYJNE - 9 WRZEŚNIA 2021 R.

Listy rankingowe - uczniowie  - aktualizacja z 9 września 2021 roku. 


WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

"NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI"

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe na poszczególne formy wsparcia realizowane w ramach projektu. 

Listy rankingowe - uczniowie

Listy rankingowe - nauczyciele

Informacje o wynikach rekrutacji można również uzyskać w sekretariacie szkoły. Zostaną one także przekazane przez wychowawców 1 września łącznie z harmonogramem zajęć.


ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYZEWSKI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Regulamin rekrutacji   

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 2_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3_Oświadzcenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika

Załącznik nr 4_Oświadczenia/opinie dyrektora szkoły/wychowawcy (wypełnia dyrektor lub wychowawca)

Załącznik nr 5_ Umowa uczestnictwa w projekcie uczeń

Załącznik nr 6_Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik nr 7_Oświadczenie uczestnik projektu nauczyciel

Załącznik nr 8_Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika nauczyciel

Załącznik nr 9_ Umowa uczestnictwa w projekcie nauczyciel


Rok szkolny 2020/2021

 REKRUTACJA DO PROJEKTU 

„Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

W związku z realizacją projektu ,,Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski" prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć planowanych na przyszły rok szkolny 2020/2021. W ramach tego projektu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z robotyki i programowania, kołach zainteresowań, zajęciach rozwijających, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach ze specjalistami.
Systematyczni, obowiązkowi, regularnie uczęszczający na wybrane zajęcia uczniowie, dodatkowo będą mogli wziąć udział w ciekawych wyjazdach edukacyjnych, które szczegółowo są opisane w regulaminie rekrutacji.

Rodzicu/Uczniu

Zapoznaj się z regulaminem oraz załącznikami do regulaminu zamieszczonymi poniżej, w celu rekrutacji, która trwa od 1-30 czerwca 2020 r.
Liczymy na Wasze zainteresowanie i czynny udział w projekcie.
 

Dyrektor Szkoły
Marta Przepióra


Regulamin rekrutacji   

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 2_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3_Oświadzcenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika

Załącznik nr 4_Oświadczenia/opinie dyrektora szkoły/wychowawcy (wypełnia dyrektor lub wychowawca)

Załącznik nr 6_Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik nr 7_Oświadczenie uczestniak projektu_nauczyciel

Załącznik nr 8_Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika_nauczyciel


Projekt - plakat informacyjny

74575