Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

REKRUTACJA

Treść

 

 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Załączniki:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim - załącznik nr 1 do regulaminu
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim, spoza obwodu szkoły - załącznik nr 2 do regulaminu
  3. Oświadczenie – załącznik nr 3 do regulaminu

 

 

74568