Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

Rok szkolny 2019/2020

Treść

 Konkurs „Wiosna w obiektywie” zakończony.

Koniec roku szkolnego to również finał konkursu przyrodniczego „Wiosna w obiektywie”.
Uczniowie w ciekawy sposób uchwycili piękno otaczającej przyrody. W głosowaniu na najciekawsze zdjęcia, miejsca na podium przypadły uczniom klasy ósmej:

I miejsce - Patrycja Szymańska

 


II miejsce -  Agnieszka Zeprzałka

 

III miejsce - Dawid Mróz

 
Zwycięzców wyłoniło głosowanie online, w którym wzięli udział nauczyciele szkoły oraz rodzice. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

 
Podziękowania!
Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Krzysztofa Płaczka - Radnego Powiatu Tarnowskiego, który objął patronatem konkurs przyrodniczy „Wiosna w obiektywie” oraz ufundował cenne nagrody dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim.
Bardzo dziękuję za pomoc w rozwijaniu kreatywności i zaangażowania uczniów gminy Rzepiennik Strzyżewski, licząc tym samym na dalszą owocną współpracę.
                                                                   Opiekun konkursu - Katarzyna Ryndak

 

W dniu 22 czerwca 2020r. odbył się szkolny konkurs  „Doświadczenia fizyczne”.
Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim  i miał na celu inspirowanie uczniów do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata, kształtowanie umiejętności planowania eksperymentu, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, stwarzanie możliwości wykorzystywania poznanych praw i zasad fizycznych w praktyce, motywowanie uczniów do głębszego poznawania fizyki.
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę książkową.Gratuluję!

                                                                                     Organizator konkursu: Maria Łatka

 

NASZE SUKCESY POLONISTYCZNE  - zobacz

 

Żywy obraz – rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Podczas zdalnego nauczania lekcji plastyki uczniowie klasy VI i VII przygotowali rekonstrukcję wybranego przez siebie dzieła. Zapraszamy do obejrzenia naszej małej galerii sztuki.

 

 

 

 

KONKURS "WIOSNA W OBIEKTYWIE"

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Uczniowie uchwycili piękno i przedstawili jej uroki w konkursie przyrodniczym "Wiosna w obiektywie" - zobacz zdjęcia.

 

 

 
 

DZIEŃ MATKI

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
Szkoła Podstawowa  w Rzepienniku Strzyżewskim

Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej utworzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ustaleniu zasad oraz terminów nauczyciel bibliotekarz sporządza harmonogram oraz informuje uczniów za pomocą dziennika elektronicznego lub mailowo. Harmonogram będzie podany 29 maja 2020 roku.
              
Rodzicu/Uczniu
Zanim odwiedzisz bibliotekę szkolną, zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w bibliotece szkolnej w czasie pandemii zamieszczonymi poniżej.

Marta Przepióra

dyrektor szkoły

Link z materiałami do pobrania

 

Organizacja zajęć w formie konsultacji
w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim
w czasie pandemii COVID-19

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII, natomiast od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim z uwzględnieniem wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Proszę rodziców uczniów o zgłaszanie się przez dziennik elektroniczny lub mailowo.  Konsultacje mogą odbywać się grupowo lub indywidualnie w zależności od potrzeb. Zajęcia będą prowadzone w godzinach ustalonych z dyrektorem oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Rodzicu!
Jeśli zgłosiłeś swoje dziecko na zajęcia w formie konsultacji, zapoznaj się wcześniej z zasadami i procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19 umieszczonymi poniżej. Wypełnij oświadczenie rodzica dla dziecka, które będzie uczestniczyło w konsultacjach na terenie szkoły.

Marta Przepióra
dyrektor szkoły

Link z materiałami do pobrania

 

Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19.


W związku z wyrażeniem zgody organu prowadzącego Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, od poniedziałku 25 maja 2020 jest możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia  zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III . Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i będą opierać się na wytycznych GIS, Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Po dwukrotnym przeprowadzeniu telefonicznej ankiety w zakresie wyrażenia zgody rodziców na udział  dzieci w wyżej wymienionych zajęciach w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim od dnia 25 maja 2020 roku wynika, że zajęcia nie odbędą się na terenie szkoły.   

Rodzicu!

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do szkoły, powiadom o tym Dyrektora szkoły oraz
 nauczycieli prowadzących zajęcia na dwa dni przed planowanym przyjściem dziecka. Zajęcia będą prowadzone w wyznaczonych godzinach i pomieszczeniach.

Zapoznaj się wcześniej z zasadami i procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19 umieszczonymi poniżej. Jeżeli zdecydujesz się na posłanie dziecka, wypełnij oświadczenie rodzica i przynieś do szkoły.

Marta Przepióra
dyrektor szkoły

Link z materiałami do pobrania

 

W trakcie zdalnego nauczania uczniowie klasy siódmej zmierzyli się z niełatwym zadaniem plastycznym. W oparciu o otrzymane informacje na temat asamblażu oraz wskazówki do realizacji zadania, inspirując się obecną sytuacją związaną z pandemią koronawriusa, wykonali niezwykle oryginalne, pełne fantazji prace. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

                                                 Galeria

 

 

 

E-ŚWIETLICA

Oto kolejne propozycje zabaw dla dzieci. Życzymy miłej zabawy. Wychowawcy Świetlicy

https://view.genial.ly/5ed016bdbc3fa411df14c0c4/horizontal-infographic-review-swietlica-1-5

https://view.genial.ly/5ec37fce8e243b0d5a33d0c3/horizontal-infographic-review-22-28
 

W ramach e - świetlicy przesyłamy Państwu kolejne propozycje zabaw dla dzieci. Życzymy miłej zabawy. Wychowawcy Świetlicy

https://view.genial.ly/5eb9a42c3b952f0d022f1ea7/horizontal-infographic-review-untitled-genially

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w związku z brakiem zajęć w świetlicy szkolnej przesyłamy Państwu pomysły do aktywności w wolnej chwili. Są to nieobowiązkowe propozycje, mające na celu wypełnienie wolnego czasu spędzanego w domu. Nie oczekujemy od Państwa dzieci obowiązku wykonywania tych czynności i nie będziemy egzekwować ich w żaden sposób- są to jedynie różnorodne możliwości spędzania wolnych chwil dla chętnych, zainteresowanych dzieci. Życzymy miłej zabawy.
                                                                           

                                                                 Wychowawcy Świetlicy

https://view.genial.ly/5eb903bb7792c20d166186e5/horizontal-infographic-review-untitled-genially

 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim
w czasie pandemii COVID-19.


W związku z wyrażeniem zgody organu prowadzącego Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, od poniedziałku 18 maja 2020 jest możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i będą opierać się na wytycznych GIS, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.
Po przeprowadzeniu telefonicznej ankiety w zakresie wyrażenia zgody rodziców na udział dzieci w wyżej wymienionych zajęciach w Rzepienniku Strzyżewskim od dnia 18 maja 2020 roku wynika, że zajęcia odbędą się na terenie szkoły.

Rodzicu!
Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do szkoły, powiadom o tym Dyrektora szkoły oraz nauczycieli prowadzących zajęcia na dwa dni przed planowanym przyjściem dziecka. Zajęcia będą prowadzone w godzinach ustalonych z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
Zapoznaj się wcześniej z zasadami i procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19 umieszczonymi poniżej. Jeżeli zdecydujesz się na posłanie dziecka, wypełnij oświadczenie rodzica i przynieś do szkoły.

Marta Przepióra
dyrektor szkoły 

Link do strony z materiałami do pobrania.

 

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19.

W związku z wyrażeniem zgody organu prowadzącego Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, od 11 maja 2020 roku jest możliwość otwarcia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim. Z uwagi na brak zgłoszeń rodziców o chęci posłania dziecka, aktualnie oddział przedszkolny jest zamknięty.


Rodzicu!
Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, to powiadom o tym Dyrektora placówki oraz wychowawcę oddziału przedszkolnego na dwa dni przed planowanym przyjściem dziecka.
Zapoznaj się wcześniej z zasadami i procedurami obowiązującymi w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w czasie pandemii COVID-19 umieszczonymi w linku.
Jeżeli zdecydujesz się na posłanie dziecka, wypełnij oświadczenie rodzica i przynieś do szkoły.

 

Marta Przepióra
dyrektor szkoły 

 Link do strony z materiałami do pobrania.

 

 

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim:
Wszyscy kandydaci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej, którzy złożyli wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji -  zostali przyjęci do Szkoły  Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim.       
                                                      Dziękujemy za zaufanie!

 

Przypominamy uczniom i rodzicom, aby najbliższe dwa tygodnie nie były okazją do nadrabiania zaległości towarzyskich, spotkań z kolegami i koleżankami, wyjazdami na zakupy. Powinien to być czas pozostania jak największej liczby osób w domach, by w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

NFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja Ministra Zdrowia dla szkół!

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., zostają zawieszone zajęcia w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim z uwagi na zaistniałą sytuację i profilaktykę koronawirusa w dniach 12 i 13.03 2020 roku czwartek i piątek informuje, że wyłącznie rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom i pozostawienia ich w domu, mogą przyprowadzić dzieci do szkoły i zostanie zapewniona im opieka. W dniach 12 i 13.03 2020 roku nie będzie dożywiania.

                                                                             Marta Przepióra

 

   27 lutego 2020 roku zmarł p. Andrzej Brzeżański 

           - wieloletni dyrektor naszej szkoły.           

                                                 Czytaj więcej...           

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

24 stycznia balem karnawałowym zakończyliśmy naukę w I półroczu.

                                Galeria

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

23 stycznia dzieci zaprosiły do szkoły swoje babcie i dziadków. Z okazji ich święta wnuki przygotowały występy recytatorskie, wokalne i taneczne. Były też życzenia, kwiaty, laurki i drobne upominki.

                                       Galeria

 

 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

19 grudnia odbył się w naszej szkole Międzyklasowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Każda klasa zaprezentowała jedną kolędę, pastorałkę albo piosenkę świąteczną. Konkurs wprowadził wszystkich w klimat nadchodzących świąt.

                                 Galeria

 

 

MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

 

 Jak co roku o tej porze naszą szkołę odwiedził wyczekiwany przez wszystkich św. Mikołaj. Nie przeszkodził mu nawet brak śniegu. Wszyscy zostali obdarowani prezentami.

                                        Galeria

 

 

ANDRZEJKI' 2019

Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać w przyszłości. 

                                                                     Galeria

OTWARCIE BOISKA

19 listopada odbyło się oddanie do użytku nowego boiska znajdującego się przy naszej szkole.

                                      Galeria

 

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

14 listopada uczniowie naszej szkoły spotkali się z ratownikiem medycznym p. Michałem Potępą. Spotkanie było okazją do przypomnienia numerów alarmowych i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zastosowania ich w praktyce.

                                 Galeria                           Gra edukacyjna            

 

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  i  nie ma prawa do przyszłości.”

7 listopada odbyła się w szkole uroczysta akademia upamiętniająca 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
To wielkie wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego przez społeczność szkolną. Uczniowie, podczas prezentowania części artystycznej, przybliżyli nam rys historyczny - tego wyjątkowego dla naszego narodu - święta. Zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który przypomniał wszystkim o ważnych wydarzeniach historycznych w dziejach naszego narodu. Przypomniano drogę jaką przeszedł nasz kraj do 11 listopada 1918 roku.

 

                                                                                                                      Galeria

 

SZKOŁA Z PASJĄ "ILUZJA"

30 października 2019 roku naszą szkołę odwiedził magik, który zademonstrował nam niezwykle intrygujący program „Iluzja”. Artysta dał pokaz żonglerki, różnych sztuczek i złudzeń. Do zabawy byli włączeni też uczniowie, którzy chętnie brali udział w kolejnych etapach pokazu.

 

                                                                                    Galeria 

 

 

SZKOŁA PAMIĘTA

 24 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Odwiedzili cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim z I wojny światowej, zapalili znicze. Pani Paulina Pawlikiewicz przeprowadziła krótką lekcje historii dotyczącą historii tego cmentarza.

                                                                                                                         Galeria

 

PASOWANIE NA UCZNIA I DZIEŃ NAUCZYCIELA

 14 października 2019 r. odbyło się "Pasowanie na ucznia". Pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności, złożyli uroczyste ślubowanie, a dyrektor szkoły dokonała symbolicznego aktu pasowania. Na zakończenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i rogi obfitości.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji ich święta.

                                                               Galeria

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

10 października 2019 r. uczniowie obejrzeli spektakl historyczny  „Ku niepodległości”. Przedstawienie przygotowane przez Agencję Widowisk Historycznych Arkona pobudziło wyobraźnię młodych widzów, dało im możliwość bliższego zetknięcia się z historią. Uczniowie uczestniczyli również w konkursie wiedzy historycznej.

                                                                                                            Galeria 

 

  "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z MRÓWKĄ"

7 października 2019 r. uczniowie klasy I uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie i jego pomocnikiem - mrówką. W czasie spotkania, w formie zabawy, dzieci utrwaliły podstawowe zasady zachowania na drodze, a zwłaszcza korzystania z przejść dla pieszych i zostały uwrażliwione na zagrożenia wynikające z bycia niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dodatkowo dzięki rozdanym elementom odblaskowym pierwszoklasiści staną się lepiej widoczni dla kierowców w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym.

                                                                           Galeria

 

 

 25 września 2019 r. uczniowie klasy IV i V wraz z uczniami z Rzepiennika Biskupiego uczestniczyli w zajęciach w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie. W programie były ciekawe doświadczenia fizyczne wykonywane na terenie całego ogrodu. Uczniowie brali także udział w grze terenowej "Poszukiwanie zaginionej szkatułki", podczas której uczyli się posługiwania kompasem. Pózniej zwiedzili Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Zbrojownię i Smoczą Jamę na Wawelu.

                                                                                   Galeria

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się

 2 września 2019 o godz 9.00

                       Zapraszamy!

77575